Đoan Xồm - Cháo cá Đoan Xồm - Cháo cá

Số 59, Phố Phó Đức Chính

Cửa hàng cháo lòng Cửa hàng cháo lòng

Số 183, Đường Thanh Bình

Trung tâm ngoại ngữ
Nhà hàng buffet