Nhà hàng Mai Oanh 5 Nhà hàng Mai Oanh 5

A20 TT17, Đường Nguyễn Khuyến

Phở bò, bún, miến ngan Phở bò, bún, miến ngan

Số 27, Phố Yên Lạc

Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm thương mại