Chào lòng tiết canh Chào lòng tiết canh

Số 211C, Đường Tân Mai

Bệnh viện
Siêu thị