Miến trộn - Kim Liên Miến trộn - Kim Liên

Tập thể C13 Kim Liên

Cháo súp Linh Hoa Cháo súp Linh Hoa

Số 86B, Đường Yên Phụ

Phòng cháy chữa cháy
Nhà hàng buffet