Pico Plaza - Nguyễn Trãi Pico Plaza - Nguyễn Trãi

76 Nguyễn Trãi

Trạm y tế
Trung tâm thương mại