Hanoi Nonprofit Hostel Hanoi Nonprofit Hostel

17B Hàng Gà - Hàng Bồ

Trạm y tế
Nhà hàng buffet