Hanoi Nonprofit Hostel Hanoi Nonprofit Hostel

17B Hàng Gà - Hàng Bồ

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế