Bánh xèo Đại Cồ Việt Bánh xèo Đại Cồ Việt

77A Đại Cồ Việt

Nhà hàng
Di tích lịch sử