Bánh xèo Đại Cồ Việt Bánh xèo Đại Cồ Việt

77A Đại Cồ Việt

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử