Bể bơi Tăng Bạt Hổ cũ Bể bơi Tăng Bạt Hổ cũ

Nguyễn Công Trứ

Bể Bơi Thanh Thiếu Nhi Bể Bơi Thanh Thiếu Nhi

7 Nguyễn Quý Đức

Trung tâm y tế
Khu vui chơi