Bể bơi Mỹ Đình Bể bơi Mỹ Đình

Cung thể thao dưới nước (đối diện SVĐ Mỹ Đình)

California Fitness Centre 88 Láng Hạ California Fitness Centre 88 Láng Hạ

Tầng M, tầng 3, tầng 4 khu B - Sky City - 88 Láng Hạ

Phòng khám phụ sản
Du lịch