Công ty in Thành Đạt Công ty in Thành Đạt

Số 37, Đường Giải Phóng

Bệnh viện
Di tích lịch sử