Thiếp cưới Vân Nga Thiếp cưới Vân Nga

Số 532, Phố Bạch Mai

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy