Công ty in Thành Đạt Công ty in Thành Đạt

Số 37, Đường Giải Phóng

công ty cổ phần Mobivas công ty cổ phần Mobivas

Số 71 ngõ 98 Xuân Thủy

Trường cấp 3
Siêu thị