Trung tâm âm nhạc Bình Minh Trung tâm âm nhạc Bình Minh

Số 24B - Ngõ 86 Phố Chùa Hà

Trung tâm tin học ngoại ngữ Work Link Trung tâm tin học ngoại ngữ Work Link

175 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa

Phòng khám phụ sản
Bệnh viện