VIB - Hội sở chính VIB - Hội sở chính

Tầng 8, 9, 10, Viet Tower, 198B Tây Sơn

VIB Đại Kim VIB Đại Kim

15B, Khu đô thị mới Đại Kim, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim

Khu vui chơi
Trung tâm ngoại ngữ