Cửa hàng tạp hóa Cửa hàng tạp hóa

Số 145, Đường Nguyễn Trãi

Cửa hàng Tam Dung Cửa hàng Tam Dung

Số 223, Phố Vọng

Di tích lịch sử
Du lịch