Cửa hàng Tùy Trang Cửa hàng Tùy Trang

Số 207, Đường Lĩnh Nam

Cửa hàng sữa tự chọn - Bảo Thoa Cửa hàng sữa tự chọn - Bảo Thoa

Số 413, Đường Thụy Khuê

Di tích lịch sử
Trung tâm ngoại ngữ