Đại lý Quang Tâm - Kangaroo Đại lý Quang Tâm - Kangaroo

Số 12, Đường Hồ Tùng Mậu

Cửa hàng Đại Tín Cửa hàng Đại Tín

ki ốt 11, Phố Trần Bình

Di tích lịch sử
Nhà hàng buffet