Trường Lạc - Trà sữa Trường Lạc - Trà sữa

Số 305, Phố Giảng Võ

Cafe trà sữa trân châu Đài Loan Cafe trà sữa trân châu Đài Loan

A8 - 101, Phố Tôn Thất Tùng

Khách sạn 4 sao
Khách sạn