Trà sữa Đài Loan Trà sữa Đài Loan

Số 59, Phố Hạ Đình

Trà sữa trân châu Trà sữa trân châu

Số 36I, Phố Thái Thịnh

Du lịch
Bệnh viện