Đặc sản chè Huế Đặc sản chè Huế

Số 50, Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chè Hằng Nga Chè Hằng Nga

Số 134, Phố Bùi Thị Xuân

Di tích lịch sử
Siêu thị