Chè Sài Gòn Yến Phương Chè Sài Gòn Yến Phương

Số 43, Phố Hồ Đắc Di

Chè Thanh Tuyền Chè Thanh Tuyền

Số 57, Đường Nguyễn Chí Thanh

Khách sạn 4 sao
Trung tâm ngoại ngữ