Lư trà quán và văn hoá trà Việt Lư trà quán và văn hoá trà Việt

B6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phố Nguyễn Quý Đức

Trà Việt Trà Việt

Số 164, Phố Đông Các

Trạm y tế
Di tích lịch sử