Lotteria Phạm Ngọc Thạch Lotteria Phạm Ngọc Thạch

Ngã 3 Đào Duy Anh - Kim Liên - Phạm Ngọc Thạch

Lotteria Kim Mã Lotteria Kim Mã

Số 1 Núi Trúc, Kim Mã

Trạm y tế
Trung tâm thương mại