Yamaha 3S Quốc Việt Yamaha 3S Quốc Việt

Số 2 Hoàng Quốc Việt

Yamaha 3S Hồng Hạnh Yamaha 3S Hồng Hạnh

228 - 203 Bà Triệu

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy