Sân vận động Mỹ Đình Sân vận động Mỹ Đình

Lê Đức Thọ, Mỹ Đình

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại