Cửa hàng đồ da Anh Tiến Cửa hàng đồ da Anh Tiến

Số 35A, Phố Hà Trung

Mộc Mộc

Số 109A12, Phố Nghĩa Tân

Trạm y tế
Trung tâm ngoại ngữ