Nhà ảnh Lê Trang Nhà ảnh Lê Trang

Số 108-B8, Phố Hoàng Tích Trí

Ảnh kỹ thuật số Trung Hoa Ảnh kỹ thuật số Trung Hoa

Số 50, Phố Tôn Thất Tùng