Trung tâm kính ô tô Kinh Thanh - Sài Gòn Trung tâm kính ô tô Kinh Thanh - Sài Gòn

Số 47, Đường Nguyễn Khoái

Cửa hàng Sơn tóc đỏ Cửa hàng Sơn tóc đỏ

Số 32, Đường Nguyễn Khoái

Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm thương mại