Hanoi Marina Restaurant Hanoi Marina Restaurant

12 Phố Trấn Vũ

Karaoke Kevin Karaoke Kevin

Số 31 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài - cũ)

Du lịch
Khu vui chơi