Karaoke Huyền Nga Karaoke Huyền Nga

Số 215, Phố Kim Ngưu

Karaoke Phương Phương Karaoke Phương Phương

Số 48, Phố Quán Sứ

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử