Nhà hàng Hải Long Nhà hàng Hải Long

Số 36D ngõ 66 Nguyễn Phong Sắc kéo dài

Nhà hàng F-Plaza Nhà hàng F-Plaza

159 Triệu Việt Vương

Bệnh viện
Phòng khám phụ sản