Trung tâm phân phối điện thoại di động Trung tâm phân phối điện thoại di động

Số 396, Đường Nguyễn Trãi