Phạm Ngọc Hồ - Trồng răng Phạm Ngọc Hồ - Trồng răng

Số 40B, Phố Ấu Triệu

Chuyên khoa răng hàm mặt Chuyên khoa răng hàm mặt

Số 175, Phố Nguyễn Lương Bằng

Phòng khám phụ sản
Trường cấp 3