Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 36A, Đường Phùng Hưng

Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 16A, Đường Phùng Hưng

Nhà hàng
Trung tâm y tế