Nha khoa Trúc Uyên Nha khoa Trúc Uyên

Số 175, Phố Doãn Kế Thiện

Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Gia Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Gia

Số 177, Đường Nguyễn Trãi

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử