Nha khoa Việt Chiến Nha khoa Việt Chiến

Số 566, Đường La Thành

Phòng khám phụ sản
Trường cấp 3