Nha khoa Việt Chiến Nha khoa Việt Chiến

Số 566, Đường La Thành

Bệnh viện
Nhà hàng buffet