Phòng khám bệnh tư nhân Răng - Hàm - Mặt Phòng khám bệnh tư nhân Răng - Hàm - Mặt

Số 66, Đường Nguyễn Hoàng Tôn

Khu vui chơi
Phòng khám phụ sản