Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt

Số 35, Đường Nguyễn Thái Học

Di tích lịch sử
Nhà hàng