Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 36A, Đường Phùng Hưng

Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Số 16A, Đường Phùng Hưng

Du lịch
Khách sạn 4 sao