Phòng khám tư nhân Răng - Hàm - Mặt Phòng khám tư nhân Răng - Hàm - Mặt

Số 120A, Đường Nguyễn An Ninh

Phòng khám nha khoa Phú Liên Phòng khám nha khoa Phú Liên

Số 1E, Phố Nguyễn Cao