Nha khoa Chiến Thắng Nha khoa Chiến Thắng

Số 9, Đường Chiến Thắng

Phòng khám Răng - Hàm - Mặt Phòng khám Răng - Hàm - Mặt

Số 226, Phố Hoàng Văn Thái

Trạm y tế
Nhà hàng