Nissan Hà Đông Nissan Hà Đông

Km14+600 QL6

Trường cấp 3
Khu vui chơi