Seoul Garden Vincom Hà Nội Seoul Garden Vincom Hà Nội

Tầng 5 Vincom Tower - 191 Bà Triệu

Seoul Garden Trần Hưng Đạo Seoul Garden Trần Hưng Đạo

Số 33 Trần Hưng Đạo

Phòng khám phụ sản
Trung tâm thương mại