Nhà hàng Corner Pizza Nhà hàng Corner Pizza

Số 176 Tân Mai - Tân Mai

KFC Phố Huế KFC Phố Huế

353 Phố Huế

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế