ATM BIDV - Số 2 Phan Chu Trinh ATM BIDV - Số 2 Phan Chu Trinh

Số 2 Phan Chu Trinh

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử