Quán Rau Xanh Quán Rau Xanh

Số 106D8, Phố Đặng Văn Ngữ

Gà rán Pollito`s Gà rán Pollito`s

Số 14, Đường Trần Phú

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử