Cafe Phim 3D - Chuẩn Quán 3D Cinema Cafe Phim 3D - Chuẩn Quán 3D Cinema

50 Nguyễn Huy Tưởng

Nhà hàng Corner Pizza Nhà hàng Corner Pizza

Số 176 Tân Mai - Tân Mai

Nhà hàng
Bệnh viện