Cửa hàng ống nhựa Tiền Phong Cửa hàng ống nhựa Tiền Phong

Số 41, Phố Trung Kính

Bệnh viện
Phòng cháy chữa cháy