Cafe Phim 3D - Chuẩn Quán 3D Cinema Cafe Phim 3D - Chuẩn Quán 3D Cinema

50 Nguyễn Huy Tưởng

CLB bida Bob-billiards CLB bida Bob-billiards

Số 202 Hồ Tùng Mậu

Bệnh viện
Trạm y tế