Công an phường Kim Giang Công an phường Kim Giang

Số 62, Đường Kim Giang

Công an phường Khâm Thiên Công an phường Khâm Thiên

Số 103, Phố Khâm Thiên

Trường cấp 3
Nhà hàng